Danh sách các công ty tại Xã Thanh Lạc - Huyện Nho Quan - Ninh Bình

Công Ty TNHH MTV Xăng Dầu Song Linh

Thôn Mới, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700945811

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ Quỳnh Anh Paper

Thôn Mèn, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944906

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Tmdv An Phương

Thôn Làng, Xã Thanh Lạc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700936422

Trường tiểu học xã Thanh Lạc

Xã Thanh Lạc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700532878

UBND xã Thanh Lạc

UBND xã Thanh Lạc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700225919