Danh sách các công ty tại Xã Phú Lộc - Huyện Nho Quan - Ninh Bình

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển An Phúc Nb

Thôn Chợ Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700946519

Công Ty TNHH Phong Phú 268

Thôn Đồi Thông, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700941172

Công Ty Cổ Phần Thuốc Thú Y Việt Đức

Thôn Phúc Lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700939790

Công Ty TNHH Vàng Bạc Nhật Quang

Thôn Phúc Lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700938042

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dv Hoàn Mỹ

Phố Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700933125

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Phượng Tuyên

Thôn Chợ Rịa, Xã Phú Lộc, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700921458

Công Ty TNHH Xây Dựng Thúy Sơn

Thôn Phúc Lộc, Xã Phú Lộc, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700916867

DNTN xây dựng Thanh Vân

Phố Rịa, xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700493107

Công ty TNHH MTV Ngọc Nam

Thôn Phúc Lộc, xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700500883

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Xuân Quyết

Thôn đồi Chè - Xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700346039

Doanh nghiệp tư nhân Hà Trung

Phố Rịa, Xã phú lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700345275

Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Đức Nghĩa

Thôn Chợ Rịa, xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700525983

Trường Tiểu học xã Phú Lộc

Xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700529096

Trường trung học cơ sở Phú Lộc

Xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700529089

Công ty TNHH MTV Xuân Hoàng

Thôn Phúc Lộc, xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700543291

Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Tràng An

Thôn Yên Sơn - Xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700657771

DNTN Bảo Lâm

Thôn Phú Lộc, xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700559485

Công ty TNHH MTV điện tử viễn thông Đoàn Anh

Xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700561607

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Bình

Thôn Phúc Lộc - Xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700284061

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Hồng

Thôn Phúc Lộc - Xã Phú Lộc - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700278501