Danh sách các công ty tại Xã Phú Sơn - Huyện Nho Quan - Ninh Bình

DNTN Xây Dựng Và Vận Tải Thủy Việt Dũng

Thôn 6, Xã Phú Sơn, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943927

Công Ty TNHH Quang Minh Nq

Thôn 1, Xã Phú Sơn, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700937049

Công Ty TNHH Tm Đt Và Xd Toàn Minh

Thôn 1, Xã Phú Sơn, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700913312

Chi nhánh công ty cổ phần Đôlômít Việt Nam tại Ninh Bình

Thôn 7, xã Phú Sơn (Tại nhà ông Hoàng Phú Sơn) - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2801073363-001

Công ty INEKON GROUP, a.s.

Trong khuôn viên Công ty CP xi măng Phú Sơn - Xã Phú Sơn - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700648671

Trường tiểu học Phú sơn

Xã Phú Sơn - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700534498

trường THCS Phú Sơn

xã Phú Sơn - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700548684

UBND xã Phú sơn

UBND xã Phú sơn - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700225820

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Hòa

Thôn 1 - Xã Phú Sơn - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700200625

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Tiến Thành Phát

Thôn 3 - Xã Phú Sơn - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700781017

Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Tường Dự Ninh Bình

Đội 7 - Xã Phú Sơn - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700784138