Danh sách các công ty tại Xã Gia Thủy - Huyện Nho Quan - Ninh Bình

DNTN Xây Dựng Và Vận Tải Thủy Xuân Tùng

Thôn Liên Phương, Xã Gia Thủy, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700947368

DNTN Xây Dựng Và Vận Tải Thủy Tuấn Tú

Thôn Liên Phương, Xã Gia Thủy, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700947248

Công Ty TNHH Space Architects

thôn Cây Xa, Xã Gia Thủy, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700935027

Trường Tiểu Học Gia Thuỷ

xã Gia Thuỷ - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700533455

Trường THCS xã Gia Thuỷ

Xã Gia Thuỷ - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700535244

UBND xã Gia thuỷ

UBND xã Gia thuỷ - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700225852

Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Xuân Bảo

Thôn Mai Xá - Xã Gia Thủy - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700793238

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu An Lộc

Thửa đất 1 + 5, Tờ số 5, Bản đồ địa chính xã Gia Thủy - Xã Gia Thủy - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700817129

Công Ty TNHH May 289

Đội 4, Thôn Tân Sơn - Xã Gia Thủy - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700818281

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Gia Thủy

Gia Thủy - Xã Gia Thủy - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700819278