Danh sách các công ty tại Xã Thượng Hoà - Huyện Nho Quan - Ninh Bình

DNTN Xuân Quynh

Thôn 4 Hữu Thường, Xã Thượng Hòa, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700940700

DNTN Vận Tải Tiến Hải Nb

Thôn 4 Hữu Thường, Xã Thượng Hòa, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700940556

Công Ty TNHH May Hth

Thôn 5, Xã Thượng Hòa, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700940443

Trường Tiểu Học Thượng Hoà

xã Thượng Hoà - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700533543

Trường trung học cơ sở Thượng Hoà

Xã Thượng Hoà - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700534579

DNTN xây dựng Bình Sáu

Thôn Hữu Thường, xã Thượng Hoà - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700558386

UBND xã Thượng hoà

UBND xã Thượng hoà - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700225926

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Thiên Tân

Thôn Hữu Thường - Xã Thượng Hòa - Huyện Nho quan - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700817520