Danh sách các công ty tại Xã Gia Trung - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Htc Vn

Thôn Tây Chi Phong, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700947054

DNTN Vận Tải Thủy Xuân Thanh

Thôn Điềm Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700945145

DNTN Vận Tải Thủy Thuận Phát

Thôn Điềm Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700945152

DNTN Vận Tải Thủy Xuân Tiến

Thôn Điềm Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943860

DNTN Hưởng Nga

Thôn Nam Điền Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942754

DNTN Vận Tải Thủy Mạnh Hùng

Thôn Nam Điềm Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700941454

DNTN Vận Tải Thủy Hạnh Hương

Thôn Bắc Điềm Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700940242

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bảo Nhung

Thôn Hoàng Long, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700939247

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Dragon Vn

Thôn Tây Chi Phong, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700914669

DNTN Hậu Phương

Thôn Điềm Khê, xã Gia Trung - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700454612

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Vĩnh

Thôn Điềm Khê - Xã Gia Trung - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700493097

Trường Trung học cơ sở xã Gia Trung

Thôn Đức Hậu - xã Gia Trung - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700531810

Trường Mầm non Gia Trung

Thôn Chấn Hưng - xã Gia Trung - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700545813

DNTN Mạnh Đường

Thôn Điềm Khê, xã Gia Trung - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700576219

UBND xã Gia trung

UBND xã Gia trung - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700224859

Doanh Nghiệp TN Đức Dương Gia Viễn

Thôn Điềm Khê - Xã Gia Trung - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700610533

Công Ty TNHH Mtv Dũng Hằng Ninh Bình

Thôn Chi Phong - Xã Gia Trung - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700611382

Công Ty TNHH Thương Mại Thiện Lương

Thôn Tri Phong - Xã Gia Trung - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700794048