Danh sách các công ty tại Xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Bộ Trung Kiên

Xóm Quang Tân, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944977

DNTN Vận Tải Bình Lựu

Thôn Mai Sơn 3, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700941126

Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Nội Địa Bình Lựu

Thôn Mai Sơn 3, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700940394

Công Ty TNHH Thương Mại Và Kỹ Thuật Vah

Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700939568

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hùng Tuấn

Thôn Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700920207

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đức Chính

Thôn Đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700920197

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Thương Mại Minh Dân

Xóm đường Thống Nhất, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700910689

DNTN xây dựng Xuân Thuỷ

Cạnh đường 477C, xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700514163

Trường Trung học cơ sở xã Gia Lạc

Xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700542280

Trường Mầm non Gia Lạc

Xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700544697

Doanh nghiệp tư nhân ánh Dương

Thôn Mai Sơn, xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700285139

Doanh nghiệp tư nhân Hồng Quân

Xóm Thắng Lợi, thôn Lạc Khoái, xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700283847

Doanh Nghiệp TN Nam Hải

Thôn Thống Nhất - Xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700283438

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Quyền

Đường Thống Nhất - Xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700276896

DNTN xây dựng và thương mại Ngọc Dân

Xóm đường Thống Nhất, xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700574973

DNTN xây dựng và thương mại Hoàng Phi

Xóm Quang Tân, xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700574966

UBND xã Gia lạc

UBND xã Gia lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700224841

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại An Phát Bình Dương

Đường ĐT 477C - Xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700787996

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Cao Chí

Đường Thống Nhất - Xã Gia Lạc - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700792033