Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Công ty CP Tập đoàn Công nghệ LACERAMA Việt Nam

Lô C4.1 Khu Công nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700621905

Công ty cổ phần Việt Hàn

Khu công nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700473816

Chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp ôtô Thành Công

Lô KT2, Khu công nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 0200749251-001

Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Thành Đạt

Lô C5, khu công nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700559848

Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Thành Công (Nộp hộ nhà thầu)

Khu Công nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700666293

Công ty TNHH Great Global International (Nộp hộ nhà thầu)

Lô C3.6 - Khu Công nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700675139

Công ty TNHH FOTON

Lô C4.1 Khu công nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700270975

Công ty TNHH SIL Rang ELectronics

Lô C1, Khu công nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700714003

Công ty TNHH Sanico Việt Nam

Lô C1, KCN Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700714010

Công ty TNHH Silrang Electronics ( Nộp hộ nhà thầu)

Lô C1 KCN Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700719650

Công ty TNHH Sanico Việt Nam ( Nộp hộ nhà thầu)

Lô C1 KCN Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700719643

Công ty cổ phần BACH'CHAMBARD (Nộp hộ nhà thầu)

Lô C3.2 khu công nghiệp Gián Khẩu - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700788608