Danh sách các công ty tại Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Xanh Dna

Xóm 2, thôn Ngọc Động, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944670

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Quang Uy

Thôn Đồng Xuân, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944487

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Minh Châu Gv

Thôn An Ninh, Xã Gia Hòa, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944448

Công Ty TNHH An Phú Gp

Đường 477, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944423

Công Ty Cổ Phần Thiên Phú Lube Vina

Đường 1A, thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944254

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Bình Minh Việt

Đường 477, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944180

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Thủy Duy Vũ

Thôn 3 Kênh Gà, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944141

Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Bộ Hoàng Cân

Xóm 2 Thôn Kênh Gà, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700944127

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Vũ Hà

Thôn Phù Long, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943885

DNTN Vận Tải Thủy Xuân Tiến

Thôn Điềm Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943860

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Xuân Việt

xóm 4, Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943613

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Vận Tải Thịnh Lộc 6666

Thôn 7, Liên Huy, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943194

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Vận Tải Tiến Mạnh 68

Thôn Phong Tĩnh, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700943116

Công Ty TNHH Vận Tải Lâm Sơn

Thôn Thuận Phong, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942916

DNTN Vận Tải Kỳ Văn

Thôn Phong Tĩnh, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942835

DNTN Vận Tải Vượng Chinh

Thôn Phong Tĩnh, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942842

Công Ty TNHH Vận Tải Thủy Đức Trường

Thôn 3, Kênh Gà, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942673

DNTN Hưởng Nga

Thôn Nam Điền Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942754

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Xuân Phúc Nb

Đường 477, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942659

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Hạnh

Đội 1, Thôn Đồng Chưa, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700942666