Danh sách các công ty tại Xã Gia Minh - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Công Ty TNHH Beauty And Hospitality

Xóm Thượng, Xã Gia Minh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700940644

Công Ty TNHH Dv Chuyển Phát Nhanh Phương Nam

Xóm Thượng, Xã Gia Minh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700933830

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Phú Thịnh

Xóm Trần Phú, Xã Gia Minh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Mã số thuế: 2700931008

Trường THCS Gia Minh

Xã Gia Minh - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700546750

Trường Mầm Non bán công Gia Minh

Thôn Trà Đính xã Gia Minh - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700546729

Công Ty TNHH Minh Phong Ninh Bình

Xóm Hòa Bình, thôn Chỉnh Đốn - Xã Gia Minh - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700606569

UBND xã Gia Minh

UBND xã Gia Minh - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700224834

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dệt May Tân Minh

Xóm Thượng - Xã Gia Minh - Huyện Gia Viễn - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700790237