Danh sách các công ty tại Xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Công Ty TNHH Express Huy Hoàng

Xóm Tam Hợp, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902119889

Công Ty TNHH Bất Động Sản Tiến Ấn

Nhà ông Tăng Tiến Ấn, Xóm Trung Tâm, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902096409

Công Ty CP May Minh Đam

Xóm 5, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902093207

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Thanh Phong

Xóm 10, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902076699

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Tiến Ấn

Xóm 1, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902069003

Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Và Môi Trường Sông Lam

Xóm Tâm Hợp, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902067454

Trường THPT dân lập Trần Đình Phong

Xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900988562

Công ty cổ phần Thành Chung

Nhà ông Trương Công Võ, đội 6, xóm Dinh Khoa, xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901007300

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Vnviệt

Nhà ông Nghiêm, xóm Thị tứ - Xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901444678

Công ty TNHH một thành viên Xuân Trường

Nhà ông Nguyễn Quang Biên, đội 9, xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900916790

Quỹ tín dụng nhân dân xã Thọ Thành

- Xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901544390

Trường tiểu học Hồ Tông Thốc

Thị tứ xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901102441

Hợp tác xã thủ công nghiệp Thắng Lợi

Thôn Thị Tứ xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900797670

Công ty TNHH Viết Đạt

Nhà ông Lãm xóm Tam Hợp xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900751274

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tân Tiến Phát

Nhà ông Nguyễn Tiến Dũng, xóm 9 - Xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901629005

Công ty cổ phần xây dựng Hải Vân

nhà ông Hải, xóm 9 - Xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900607390

UBND xã Thọ Thành

UBND xã Thọ Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900606407