Danh sách các công ty tại Xã Lý Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Công Ty TNHH Agri Hoàng Gia

Nhà ông Lăng Khắc Tụ, xóm 4, Xã Lý Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902137976

Công ty TNHH một thành viên khoáng sản Bình An

Nhà ông Phồn, xóm 8, xã Lý Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900990265

Trường tiểu học Lý Thành

Xã Lý Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901107143

UBND xã Lý Thành

UBND xã Lý Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900606453