Danh sách các công ty tại Xã Đại Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Công ty TNHH Danh Nhung

Nhà ông Danh, xóm 4, xã Đại Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900906697

UBND xã Đại Thành

UBND xã Đại Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900606502

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đông Hoàng Phát

Xóm 2 - Xã Đại Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901807201

Công Ty TNHH Xây Dựng Dương Minh Đức

Xóm 2 - Xã Đại Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901834893