Danh sách các công ty tại Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kts Maxpro Azibai

Xóm Đồng Hoa, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902146152

Công Ty Cổ Phần Gỗ Đạt Phát

Xóm Long Nam, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902140182

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Green Farm

Xóm Đồng Hoa, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902134735

Công Ty TNHH Đầu Tư Dvtm Nhật Nam

Nhà ông Nguyễn Văn Bình, Xóm Đồng Phú, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902106819

Công Ty TNHH Thi Công Xây Dựng Trịnh An Group

Nhà bà An, xóm Vũ Kỳ, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902088990

HTX dịch vụ NN và ĐN Tiên Kỳ

Xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901000471

Công ty cổ phần công nghiệp 369

Xóm Đồng Trung, xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901065341

Trường mầm non dân lập Đồng Thành

Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901121980

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đồng Thành

Nhà ông Doãn Văn Khâm - Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901616197

Doanh Nghiệp TN Kim Đồng

Nhà ông Tùng, xóm Đồng Long - Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900606904

UBND xã Đồng Thành

UBND xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900606485

Công ty TNHH Thành Nam

Xóm Đồng Phủ xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900596974

Công Ty TNHH Đường Thành

Nhà ông Nguyễn Đại Đường - Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900596484

Công Ty CP Tây Nghệ Yên Thành

Xóm Đồng Long - Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901639885

Công Ty TNHH Đông Thành

Nhà ông Đức, xóm Đồng Hoa - Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900577756

Công ty TNHH Đồng Kỳ

Nhà ông Bình xóm Hồng Kỳ xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2900527191

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thương Mại 568

Xóm Đồng Long - Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901718713

Công Ty TNHH 56 Dũng Hiền

Nhà ông Điều, xóm Đồng Xuân - Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901720102

Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Tuấn Hùng

Xóm Đồng Long - Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901724019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phương Hợi

Đồng Phú - Xã Đồng Thành - Huyện Yên Thành - Nghệ An

Mã số thuế: 2901731249