Danh sách các công ty tại Huyện Yên Thành - Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Ptt Group

Xóm 4, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902142454

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Dịch Vụ Hà Nguyệt Anh Group

Khối 4, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902142126

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Mạnh Hùng

Xóm 10, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902142006

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại 71

Xóm 1, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902141926

Công Ty TNHH Xnk Và Kỹ Thuật Đại Dương

Xóm Liên Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902141563

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Giáo Dục Nắng Mai

Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902141595

Công Ty TNHH May Hòa Hợp

Nhà bà Phan Thị Năm, Xóm 5, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902141355

Công Ty TNHH MTV Duy Giáp Auto

Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902141362

Công Ty TNHH An Sinh Huệ Thông

Xóm 5, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902140506

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Essea

Xóm Yên Hội, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902140418

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phong Liên

Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902140351

Công Ty TNHH Máy May Công Chín Nghệ An

xóm 2, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902140288

Công Ty Cổ Phần Gỗ Đạt Phát

Xóm Long Nam, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902140182

Công Ty TNHH Đầu Tư Vtv2

Xóm Trân Triều, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902139691

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất & Xuất Nhập Khẩu Trung Thành Tâm

Xóm 10, Xã Văn Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902139490

Công Ty TNHH Và Đầu Tư Thương Mại Xnk An Sinh

Xóm Văn Tập, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902139028

Công Ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng Và Thương Mại Trang Đô

Xóm 5, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902138899

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Thiên Phước

Khối 4, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902138955

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Hà Phát

Xóm Yên Bang, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902138627

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Thẩm Nhung

xóm 8, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 2902138384