Danh sách các công ty tại Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đá Vạn Phúc

Thôn 4, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801491197

Công Ty TNHH Beton Trang Trí Lê Gia

Thôn 1, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801474378

Công Ty TNHH Tam Đỉnh Lâm Đồng

Thôn 4a, Xã Triệu Hải, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801458513

Trường Trung Học Cơ Sở Triệu Hải

Thôn 4A - Xã Triệu hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800601746

Trường Tiểu Học Triệu Hải

Thôn 4A - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800601802

Chi Nhánh Công Ty TNHH ánh Việt

Thôn 3 - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3700628719-001

Công Ty TNHH Quảng ánh Linh

Thôn 4A - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800700627

Công Ty TNHH Lâm Thành

Tiểu khu 565 - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0301824882

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Kinh Doanh Bất Động Sản Minh Phú

Thôn 3 - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3700628719-002

Công Ty TNHH Thành Chương

Thôn 2 - Xã Triệu Hải - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800539054

Công Ty TNHH Hà Thái

ấp 1B - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800530220

Trường Mầm Non Hoa Hồng

Thôn 4A - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800511965

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Duyên Thủy

Thôn 2 - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800902599

Công Ty TNHH Lâm Phước Tiến

Thôn 2 - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801213055

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lê Đức Tiến - Chi Nhánh Lâm Đồng

Thôn 1A - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3602241456-001

UBND Xã Triệu Hải

Thôn 3A Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800200455

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Gia Lê Phát Tại Lâm Đồng

Thôn 1A - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3602885482-001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Chăn Nuôi Minh Phát Hưng

Số 1A-1B, Thôn 3 - Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3603281194-001