Danh sách các công ty tại Xã Đạ Pal - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Trường Trung Học Cơ Sở Xuân Thành

Thôn Xuân Thành - Xã Đạ Pal - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800683467

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phong Thành Hân Ngọc

Thôn Xuân Thành - Xã Đạ Pal - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801207936

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Khai Thác Khoáng Sản Hoàng Phát

Thôn Bình Hòa - Xã Đạ Pal - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801275414