Danh sách các công ty tại Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Tm Dv Minh Tập

Thôn 4, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801494744

Công Ty TNHH Tm Dv Sx Nông Nghiệp Thiên Lộc

Thôn 3, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801486969

Công Ty TNHH Đại Tùng Nguyên

Thôn 7, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801476368

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nguyễn Phúc Lâm Đồng

Thôn 3, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801474836

Công Ty TNHH Ôtô Mạnh Thiên Đạ Tẻh

Thôn 3, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801474466

Công Ty TNHH Hà Ly Phát

Thôn 4, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801472275

Công Ty TNHH Khởi Nghiệp Trần Thanh Medic

Thửa đất số :283, Tờ bản đồ số :7, Thôn 4, Xã Đạ Kho, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801471578

Công Ty TNHH Quang Trường

thôn 2 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801021748

Trường Mầm Non Anh Đào

Thôn 6 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800606381

Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi

Thôn 6 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800601834

Công Ty TNHH Phước Tiến

Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800656752

Công Ty TNHH Minh Hải Đạ Tẻh

Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800679100

Hạt Kiểm Lâm Huyện Đạ Tẻh

Thôn 4 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800683354

Công Ty TNHH Vũ Phong

Thôn 1 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800702582

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ - Sản Xuất P H

Thôn 3 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801139309

Công Ty TNHH Đức Trí

Thôn 1 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800541649

Công Ty TNHH Thành Minh

Thôn 3 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800540726

Công Ty TNHH Minh Hồi

Thôn 1 - Xã Đạ kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800528983

Công Ty TNHH Thạch Sơn Phúc

Thôn 7 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800525559

Chi Nhánh Công Ty TNHH Phân Hữu Cơ Bình Dương - Nhà Máy Phân Bón Đạ Tẻh

Thôn 7 - Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3700409435-002