Danh sách các công ty tại Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Đồng Tâm Plastic

Thôn 4, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801484866

Công Ty TNHH Điền Khang Cát

Thôn Phú Hòa, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801481953

Công Ty TNHH Thái Phát Lâm Đồng

Thôn Phú Hoà, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801477989

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ - Xuất Khẩu Halado

Thôn 3, Xã Mỹ Đức, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801459972

Trường Tiểu Học Mỹ Đức

Thôn 5 - Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800601827

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mạnh Huy

Thôn 8 - Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3600524762

Trường PTCS Mỹ Đức

Thôn 5 - Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800511926

Công Ty TNHH JAPFA COMFEED Bình Thuận - Chi Nhánh Lâm Đồng

- Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 3400835873-003

UBND Xã Mỹ Đức

Thôn 4 - Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800200448

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Anh Việt Hoa

Khu Đất Đỏ, Thôn 8 - Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801280710

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Bá Hùng

Thôn 5 - Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801291617