Danh sách các công ty tại Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Công Ty Cổ Phần Nghiên Cứu Ứng Dụng Và Bảo Tồn Dược Liệu Việt Nam

Thôn Vĩnh Phước, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801490820

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Huyền

Thôn Lộc Hòa, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801473751

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Ht

Thôn Sơn Thủy, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801465454

Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Ha Vy

Thôn Phú Bình, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801460946

Công Ty TNHH Sản Xuất - Xuất Khẩu Hado

Thôn Phú Bình, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801457686

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Solar Thắng Lợi

Thôn Sơn Thủy, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801454759

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hoàng Và Cộng Sự

Thôn Sơn Thủy, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801443676

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Gạch Tuynel Tuấn Anh

Thôn Thuận Hà - Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0302869325-001

DNTN Phương Bình

Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800671038

Trường Tiểu Học Hùng Vương

Thôn Hương Bình 1 - Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800683548

Công Ty CP Gạch Tuy Nen Tâm Hưng Lộc

Thôn Thuận Hà - Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801155396

Công Ty TNHH Tân Bình Long

Thôn Hương Bình 1 - Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800836593

Công Ty TNHH Tâm Hưng Phú

Thôn Thuận Hà - Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801189317

Doanh Nghiệp TN Kim Tùng

Thôn Hương Bình 2 - Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800939623

Doanh Nghiệp TN Hải Bảo

Thôn Hương Bình 2 - Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800947656

UBND Xã Đạ Lây

Thôn Hương Bình 2 - Xã Đạ Lày - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800206626

Bưu Cục Đạ Lây

Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800001097-026

Công Ty Cổ Phần Trang Trại Đào Nguyên

Tổ Thượng Nguồn, thôn Vĩnh Thủy - Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801269682

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Hùng Mạnh

Thôn Thanh Phước - Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801271321

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Gia Phú

Thôn Lộc Hòa - Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801274763