Danh sách các công ty tại Xã Yên Lập - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Trường THCS Yên Lập

Xã Yên Lập - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400321913

Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu Học xã Yên Lập

Xóm Đảng, xã Yên Lập - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400323903

Uỷ Ban Nhâ Dân Xã Yên Lập

Xã Yên Lập - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400327129

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phong An

Xóm Thang - Xã Yên Lập - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400464823