Danh sách các công ty tại Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Hc Vina

Xóm Bãi Bệ 1, Xã Dũng Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400524952

Trường trung học phổ thông Thạch Yên

Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400316039

Trường THCS Dũng Phong

Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400316543

Trường THPT Thạch Yên

Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400319921

Trường Tiểu học xà Dũng Phong

Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400321462

Công Ty TNHH Tiến Chức

Xóm Dũng Tiến - Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400467165

Công Ty TNHH Đặng Thúy Cp

Xóm Bái Bệ - Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400467729

Công Ty TNHH Thanh Huyền Hòa Bình

Xóm Nà Bái - Xã Dũng Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400467895