Danh sách các công ty tại Xã Thung Nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Xóm Nai

Xóm Nai, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400546025

Công Ty Cổ Phần Green Island

Xóm Mới, Xã Thung Nai, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400521013

Công Ty Cổ Phần Gia Đình Việt Hp

Xóm Mới - Xã Thung Nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400381020

Công ty cổ phần đầu tư du lịch và xây dựng Hoà Bình

Xóm Nai, xã Thung Nai - Xã Thung Nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400313126

Công ty TNHH Văn Thiều

Xóm Tiện, xã Thung Nai ( Nhà ông Bùi Văn Thiều ) - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400271691

Trường THCS Thung Nai

Xã Thung Nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400321906

Trường Tiểu học Thung Nai

Xã Thung nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400321896

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Thương Mại Vinashin Hoà Bình

Xóm Mới - Xã Thung Nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400329824

Công ty cổ phần đầu tư khu du lịch quốc tế Đảo Ngọc

Km8+100 đường tỉnh lộ 435B, xóm Nai, xã Thung Nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400249671

Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hoà Bình

Gò Cu, Bản Mu, xã Thung Nai - Xã Thung Nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400346837

Uỷ ban nhân dân xã Thung nai

xã Thung nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400207801

HợP TáC Xã NôNG NGHIệP, THươNG MạI Và DU LịCH THUNG NAI

Xóm Mới - Xã Thung Nai - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400471098