Danh sách các công ty tại Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Công Ty TNHH Trái Cây Nông Sản Hoà Bình

Xóm Bưng 2, Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400545889

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dương Lịu

Xóm Đỉnh Cun, Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400545261

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đức Minh 68

Xóm Bưng 2, Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400545007

Công Ty Cổ Phần Cam Sữa Cao Phong Organic

Xóm Thiều Nau, Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400529654

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Dịch Vụ Kun Hill

Xóm Đỉnh Cun, Xã Thu Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

Mã số thuế: 5400522666

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Cao Phong

Xóm Đúng - Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400374295

Trường trung học cơ sở xã Thu Phong

Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400321222

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Minh Sang

Xã Thu phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400254738

Chi nhánh công ty cổ phần Y dược học cổ truyền Hoà Bình

Mường Thá, xã Thu Phong - Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400235559-001

Hợp Tác xã dịch vụ điện năng xã Thu Phong

văn phòng UBND xã Thu Phong - Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400248484

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Hòa

Phố Cun - Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400343392

Công ty TNHH dịch vụ Thanh Hương

Xã Thu Phong - Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400227702

Uỷ ban nhân dân xã Thu phong

xã Thu phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400207745

Công Ty TNHH P&K Cao Phong

Xóm Mới - Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400455473

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hà Tùng

Xóm Nam Sơn 1 - Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400460427

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiến Minh Hoà Bình

Xóm Thá - Xã Thu Phong - Huyện Cao Phong - Hòa Bình

Mã số thuế: 5400462142