Danh sách các công ty tại Xã Trung Thành Đông - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Công Ty TNHH MTV Bảo Gia Vl

Số 173 Tổ 7, Ấp Đại Hòa Bình, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501147206

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Trung Thành Đông Vl

Thửa đất số 523, Tờ bản đồ số 2, Tổ 3, Ấp Phú An, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501146192

Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Và Kho Cảng Xăng Dầu Miền Nam

Thửa đất số 3, Tờ bản đồ số 12, Tổ 2, Ấp Đại Hòa, Xã Trung Thành Đông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501128348

UBND xã Trung Thành Đông

Trung Thành Đông - Xã Trung Thành Đông - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500238972-001

Hợp Tác Xã Tiểu Thủ Công Nghiệp Trung Hiếu

Tổ 05, ấp Đại Hoà, xã Trung Thành Đông - Xã Trung Thành Đông - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500985477

Hợp Tác Xã Sản Xuất và Chế Biến Cây Lác Vũng Liêm

ấp Đại Hoà, xã Trung Thành Đông - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500996091

Trường Tiểu Học Trung Thành Đông A

ấp Đức Hoà, xã Trung Thành Đông - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500735269

Trường Mẫu Giáo Trung Thành Đông

ấp Đại Hoà, xã Trung Thành Đông - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500741054

UBND xã Trung Thành Đông

ấp đại Hòa xã Trung Thành Đông - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500238972