Danh sách các công ty tại Thị Trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Giám Sát - Xây Dựng Đại Phát Lộc

Số 209 đường Nguyễn Thị Hồng, tổ 10, ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501146869

Công Ty TNHH Tm Dv Yến Lợi Vũng Liêm

Số 081, tổ 7, ấp Rạch Trúc, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501146308

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Hoàn Kim

Số 34 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 2, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501146153

Công Ty TNHH Lễ Tín Nghĩa

Số 217 tổ 13, khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501144188

Công Ty TNHH Thương Mại Cầu Vồng

Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 37, khóm 2, ấp Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501143201

Công Ty TNHH Tân Thuận Vĩnh Long

Số 050 tổ 2A, khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501141204

Công Ty TNHH MTV Dũng Thảo Vũng Liêm

Thửa đất số 144, tờ bản đồ số 21, tổ 13, khóm 1, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501140810

Công Ty TNHH MTV Tv Xd Gia Thịnh Phát

Số 158A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 2, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501139519

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Xây Lắp Phương Anh

Thửa đất số 387, Tờ bản đồ số 7, Tổ 9C, Ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501139050

Công Ty TNHH Thương Mại Mộc Spa Beauty

Số 123, Đường Nguyễn Thị Hồng, tổ 18, Ấp Phong Thới, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501137688

Công Ty TNHH MTV Tmdv Du Lịch Xnk Cổ Chiên Xanh

Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 34, tổ 13B, ấp Rạch Trúc, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501137215

Công Ty TNHH MTV Thuận Tỷ

Số 95 tổ 10, ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501135352

Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Thương Mại Thực Phẩm Minh Anh

số 56 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 2, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501124738

Công Ty Cổ Phần Hd Vĩnh Long

Số 243, ấp Phong Thới, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501124015

Công Ty TNHH MTV Trung Tâm Ngoại Ngữ Fairyland

Thửa đất số 421, Tờ bản đồ số 19, Tổ 1, Ấp Trung Tín, Thị trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 32

Công Ty TNHH Mtv Trung Tâm Ngoại Ngữ Fairyland

Thửa đất số 421, Tờ bản đồ số 19, Tổ 1, Ấp Trung Tín, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501119382

Công Ty TNHH Mtv Game Giải Trí Hoàng Huệ

Số 9, Tổ 20, Ấp Phong Thới, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501116631

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Gia Công Sản Xuất Giày Lai Xưa - Cơ Sở 4

Tổ 7, ấp Rạch Trúc - Thị trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1201103744-003

Văn Phòng Luật Sư Phạm Văn Hồng

Số 266, Khóm 2, Thị Trấn Vũng Liêm - Thị trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500853784

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Tám Tâm

Tổ 21, ấp Phong Thới - Thị trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500867681