Danh sách các công ty tại Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Công Ty TNHH May Mặc Tần Liên

Số 1350 tổ 3A, Ấp Trường Hội, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501147809

Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Hằng Thuận

Thửa đất số 117, tờ bản đồ số 18, tổ 15, ấp Phú Tân, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501147661

Công Ty TNHH MTV Chế Biến Thực Phẩm Cô Năm

Thửa đất số 340, Tờ bản đồ số 7, Tổ 13, Ấp 3, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501145304

Công Ty TNHH MTV Xd Hưng Đại Thành Mekong

Số 1243 tổ 9, ấp 4, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501138258

Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Văn út

Tổ 10, ấp 3 - Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500806142

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sơn Tùng

Số 9/17- QL 53, ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500429021-001

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phúc Khang Hưng

Tổ 8, ấp 3 - Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 2100351012

Hợp Tác Xã Dệt Len Trọng Tín

Tổ 11, ấp Phú ân, Trung Nghĩa - Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500928246

UBND xã Trung Nghĩa

Trung Nghĩa - Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500238845-001

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Phú Tân

Số 12/19 tổ 10, ấp Phú Tân - Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500644597

Hợp Tác Xã Xây Dựng Thanh Diệp

Tổ 20, ấp 3, xã Trung Nghĩa - Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500648009

Cửa Hàng Xăng Dầu Trung Nghĩa (Được Chuyển Đổi Từ Cửa Hàng Xăng Dầu Trung Nghĩa, Giấy Chứng Nhận Hoạ

Tổ 14, ấp Phú Tiên - Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500207131-036

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Xây Dựng Vinagold

Số 5/16 tổ 12 ấp Phú ân - Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500704870

Trường THCS Nguyễn Chí Trai

ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500705673

Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Dũng

Số 24, tổ 6, ấp Phú Tiên - Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500722622

Hợp Tác Xã Xây Dựng và Cơ Khí Nguyễn Vinh

Tổ 10, ấp Phú Tân, xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1501005177

Trường Mẫu Giáo Trung Nghĩa

ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500735332

Trường Tiểu Học Trung Nghĩa A

xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500736287

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Vinh

Số 19 tổ 10, ấp Phú Tân - Xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500356398

UBND xã Trung Nghĩa

ấp Phú Tiên xã Trung Nghĩa - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500238845