Danh sách các công ty tại Xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Công ty TNHH SX - TM - DV Minh Phát

ấp Phước Lý Nhứt xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500538888

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Minh Tâm

Tổ 10, ấp Rạch Sâu, xã Quới Thiện - Xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500851804

Nguyễn Tấn Rạng

ấp Phú Thới, xã Quới Thiện - Xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500605823

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Kim Phước Thành

Số 910 ấp Phú Thới - Xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500955289

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Kim Duy

Tổ 2, ấp Phú Thới - Xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500967252

UBND xã Quới Thiện

Quới Thiện - Xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500238965-001

Tiệm Vàng Kim Duy ( DNTN)

Tổ 02- Chợ Quới Thiện, ấp Phú Thới - Xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500657003

Trường THCS Lưu Văn Mót

ấp Phú Thới, xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500712134

Trường Tiểu Học Võ Ngọc Tốt

ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500737562

Trường Tiểu Học Quới Thiện B

ấp Phước Lý Nhứt, xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500740526

Trường Mẫu Giáo Quới Thiện

ấp Rạch Vọp, xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500741047

Công Ty TNHH Mtv Vl Trường Thành

Số 156 tổ 6, ấp Bình Lương - Xã Quới Thiện - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

Mã số thuế: 1500764340