Danh sách các công ty tại Phường Thạnh Lợi - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Cty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Dựng Trường Hồ

305 Hà Huy Giáp Phường Thạnh Lợi - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303017203

Cty TNHH Xây Dựng Điện Đề Ngạn

160 Nguyễn Oanh Phường Thạnh Lợi - Quận 12 - TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0301456043