Danh sách các công ty tại Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Và Phát Triển Mạnh Quang

Thôn 4 - Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802405269

UBND Xã Hà Ninh

Thôn 3 - Xã Hà Ninh - Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801276476

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệip - Điện Xã Hà Ninh

Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801418307

Công Ty TNHH Đức Nghiêm

Nhà ông Nguyễn Ngọc Nghiêm, thôn Tây Ninh - Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801475175

Hợp tác xã công nghiệp Hoàng Minh

Số 18 Thôn Phú Nham - Xã Hà Ninh - Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800944113

Trường mầm non Hà Ninh

Xã Hà Ninh - Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801950085

Công ty TNHH Tùng Trang

Thôn 4- Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800829488

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Môi Trường Thanh Hoa

Thôn Đường Cát - Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800801919

Công Ty TNHH Thương Mại Thanh Tùng

Xã Hà Ninh - Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800508861

Doanh Nghiệp Tư Nhân Chung Linh

Tại nhà ông Trần Văn Đạt, thôn 4 - Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801695389

Công Ty TNHH Sx & Tm Bamboo Vina

Thôn Đông Ninh - Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802273012

Công Ty TNHH Thiết Bị Hoàng Đạt

Thôn 3 - Xã Hà Ninh - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802300026