Danh sách các công ty tại Xã Hà Ngọc - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Và Thương Mại Hoàng Trung

Thôn Kim Phú Na, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803029698

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Everest

Thôn Kim Trần Vũ, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803027789

Công Ty TNHH MTV Hà Trung Dũng

Thôn Kim Trần Vũ, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2803016473

Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thực Phẩm Hà Trung

Làng Kim Đề, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802961594

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Hải Xuân

Thôn Kim Quan Sơn, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802931455

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Bảo Luyến

Thôn Kim Quan Sơn, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802904684

Công Ty TNHH Đồ Gỗ Quốc Anh

Thôn Đồng Vườn, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802904677

Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn Lâm

Thôn 10, xã Hà Ngọc - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800534734

UBND Xã Hà Ngọc

Xã Hà Ngọc - Xã Hà Ngọc - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801391133

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp - Điện Xã Hà Ngọc

Thôn 3 Xã Hà Ngọc - Xã Hà Ngọc - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801418314

Trường mầm non Hà Ngọc

Hà Ngọc - Xã Hà Ngọc - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801951339

Công Ty TNHH Hợi Hà

Tại nhà ông Đoàn Văn Hợi, thôn 4 - Xã Hà Ngọc - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802147459

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thanh Vinh

Nhà ông Hoàng Chí Thanh, thôn 1 - Xã Hà Ngọc - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801614206

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Vinh Quý

Đội 3 Kim Đề - Xã Hà Ngọc - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801658475

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Qhc

Nhà ông Dương Văn Quế, thôn 8 - Xã Hà Ngọc - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802307092