Danh sách các công ty tại Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

UBND Xã Hà Dương

Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801391327

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Kiên Cường

Thôn 2 - Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801125396

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Sơn Trinh

Nhà ông Lê Trần Việt, Thôn 2 - Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801870087

Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Kiên Cường

Nhà bà Nguyễn Thị Hương, thôn 2 - Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801516569

Trường mầm non Hà Dương

Hà Dương - Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801952540

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Quang Chung

Thôn 2, Quốc lộ 1A - Xã Hà Dương - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801676749-001