Danh sách các công ty tại Xã Hà Lai - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Công Ty TNHH Mtv Dvtm Huy Anh

Thôn 1, Xã Hà Lai, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802915118

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Đức Thắng Hà Trung

Thôn Mậu Yên 2, Xã Hà Lai, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802911804

Trường tiểu học Hà Lai

Xã Hà Lai - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801225665

UBND Xã Hà Lai

Xã Hà Lai - Xã Hà Lai - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801391239

Trường mầm non Hà Lai

Hà Lai - Xã Hà Lai - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2801953706

Công Ty TNHH Thu Trọng

Thôn 1 - Xã Hà Lai - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802003778

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đại Phú

Thôn 3 - Xã Hà Lai - Huyện Hà Trung - Thanh Hoá

Mã số thuế: 2802307215