Danh sách các công ty tại Xã Trà Nam - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Trồng Trọt - Chế Biến Dược Liệu Quảng Nam

Thôn 3, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001227152

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kỹ Thương 579

Thôn 1, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001215301

Công Ty CP Thủy Điện Trà Linh

Nhà máy Thuỷ điện Trà Linh 3 - Xã Trà Nam - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000501268

Trường Tiểu Học Trà Nam

Thôn 3, xã Trà Nam - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000692245

Chi Nhánh Công Ty CP Xây Dựng 699

Nhà máy thủy điện Trà Linh 3 - Xã Trà Nam - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 0100934250-001

UBND xã Trà Nam

xã Trà Nam - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000753145