Danh sách các công ty tại Xã Trà Cang - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

UBND xã Trà Cang

xã Trà Cang - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000753096

Công Ty TNHH Một Thành Viên Năm Nhung

Thôn 4 - Xã Trà Cang - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000773092

Công Ty CP Thủy Điện Nước Biêu

Thôn 4 - Xã Trà Cang - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001056228