Danh sách các công ty tại Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Công Ty TNHH Quảng Cáo Trí Nguyễn

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001284231

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, Thương Mại Và Dịch Vụ Trà Linh

Thôn 1, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001283125

Công Ty TNHH Sâm Việt Nam - Nam Trà My Quảng Nam

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001281329

Công Ty TNHH Sơn Khôi Qn

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001280847

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhật Thiên Di

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001279697

Công Ty TNHH Xd&tm Thiên Phúc Hưng

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001278502

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Nguyên Minh Phát 136

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001277202

Công Ty TNHH Trà Nam

Thôn 3, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271560

Công Ty TNHH Tm - Dv - Xd An Nghĩa Phát

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001269265

Công Ty Cổ Phần Trà Linh 88

Nóc Măng Lùng, Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268536

Công Ty TNHH Huỳnh Nguyên Phát

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268053

Công Ty TNHH MTV Quảng Thanh Tín

Thôn 2, Xã Trà Dơn, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001267980

Công Ty TNHH Nù Huỳnh Đàn

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001267395

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Kỹ Thuật Phong Sơn

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001263898

Công Ty TNHH Trung Sen Phát

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001261428

Công Ty TNHH Tmdv Xây Dựng Nam Tiến

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001261386

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng An Tiến Phát

Thôn 1, Xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001259732

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đại Hồng Phát

Thôn 1, Xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001259362

Công Ty Cổ Phần Lâm Dược Ngọc Linh

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001259147

Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Sâm Sâm

Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258739