Danh sách các công ty tại Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Công Ty TNHH Trà Nam

Thôn 3, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001271560

Công Ty TNHH Tm - Dv - Xd An Nghĩa Phát

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001269265

Công Ty Cổ Phần Trà Linh 88

Nóc Măng Lùng, Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268536

Công Ty TNHH Huỳnh Nguyên Phát

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001268053

Công Ty TNHH MTV Quảng Thanh Tín

Thôn 2, Xã Trà Dơn, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001267980

Công Ty TNHH Nù Huỳnh Đàn

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001267395

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Kỹ Thuật Phong Sơn

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001263898

Công Ty TNHH Trung Sen Phát

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001261428

Công Ty TNHH Tmdv Xây Dựng Nam Tiến

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001261386

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng An Tiến Phát

Thôn 1, Xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001259732

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Đại Hồng Phát

Thôn 1, Xã Trà Tập, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001259362

Công Ty Cổ Phần Lâm Dược Ngọc Linh

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001259147

Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội Sâm Sâm

Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258739

Công Ty TNHH Tmdv Sx Ngọc Linh

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258094

Công Ty TNHH Sâm Khánh Quốc

Tổ 2, Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001258023

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Kỳ Hưng

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001254029

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sâm Đại Việt

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252977

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn - Xây Dựng Hồ Quang

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001251860

Công Ty TNHH Longtranpanas

Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001250592

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Điện Nam Trà My

Km 120+800, đường Quốc lộ 40B, thôn 3, Xã Trà Dơn, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249364