Danh sách các công ty tại Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sâm Đại Việt

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001252977

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn - Xây Dựng Hồ Quang

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001251860

Công Ty TNHH Longtranpanas

Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001250592

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Điện Nam Trà My

Km 120+800, đường Quốc lộ 40B, thôn 3, Xã Trà Dơn, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249364

Công Ty TNHH Tv-Tk Xây Dựng Tín Phát

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249036

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Tài Thịnh

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001249029

Công Ty Cổ Phần Vườn Dược Liệu Trà Linh

Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248522

Công Ty TNHH Sx&tm Phước Phát

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248466

Công Ty TNHH Phú Hải Sơn Nam

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001248441

Công Ty TNHH Hoàng Anh Bắc

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001234343

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sâm Trà My Quảng Nam

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001233886

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Lâm Nam Trà My

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001233244

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Thư

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001229784

Công Ty Cổ Phần Trồng Trọt - Chế Biến Dược Liệu Quảng Nam

Thôn 3, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001227152

Công Ty Cổ Phần Nước Lah 1

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001224440

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nước Lah2

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001224458

Công Ty TNHH Sâm Trúc Nam Trà My

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001223366

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ntm Đạt Nhân

Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001220372

Công Ty TNHH Tm & Sx Sâm Út Tỉnh Trà Linh

Thôn 2, Xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001219049

Công Ty TNHH Tm & Sx Sâm Hải Thủy

Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001217429