Danh sách các công ty tại Xã Trà Leng - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

UBND xã Trà Leng

xã Trà leng - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 4000753113

TRườNG PTDTBT THCS TRà LENG

Thôn 3 - Xã Trà Leng - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001049284

TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáNTRú TIểU HọC TRà LENG

Thôn 3 - Xã Trà Leng - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001069763

Trường Mẫu giáo Trà Leng

Thôn 3 - Trà Leng - Xã Trà Leng - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam

Mã số thuế: 4001069788