Danh sách các công ty tại Xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Toga

145 Đường 413A, Thôn Quảng Thuận, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801521028

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ 346

Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801520377

Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Vương Lâm Đồng

Đường số 1, Thôn Quảng Thuận, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801515264

Công Ty TNHH Diky Farm

Số 59, Thôn Quảng Tân, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801511319

Công Ty TNHH Quảng Cáo Truyền Thông Sự Kiện B&b

144 Đường Số 1A, Thôn Quảng Thuận, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801507457

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Trần Lê Anh

Số 41, Đường 413c, Thôn Quảng Thuận, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801499911

Công Ty TNHH Thành Mỹ Thịnh

179 đường số 1, Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801491729

Công Ty TNHH Xd Minh Quân

Đường số 1, Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801485147

Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Vũ Nguyên Vegetable

Đường số 3, Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801484506

Công Ty TNHH Văn Tâm Lâm Đồng

Số 45, đường 413, Thôn Quảng Lợi, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801481103

Công Ty TNHH Minh Ngọc Đơn Dương

Thôn Quảng Tân, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801476897

Công Ty TNHH Tuấn Trình Lâm Đồng

Số 66 đường số 5, Thôn Quảng Hiệp, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801471881

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Lộc Nương

97 Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801471803

Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Đà Lạt

Đường số 1 thôn Quảng Thuận, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801468342

Công Ty TNHH Tm Dv Bất Động Sản Hoàng Long - Đà Lạt

93 Thôn Quảng Hòa, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801462830

Công Ty TNHH Nguyên Thành 68

Số 9 đường số 7 thôn Quảng Hiệp, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801462005

Hợp Tác Xã SX- KD-CB-DV Nông Sản An Toàn Nam Sông Đa Nhim

76 Đường 413B - Quảng Thuận - Xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801027732

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trà Thảo Dược Điền Tâm Đan

Thôn Quảng Hòa - Xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801310122

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Việt Tùng

Thửa số 209 Thôn Quảng Hiệp - Xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 0302532032-001

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Nguyễn Lợi

Thôn Quảng Hòa - Xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800753587