Danh sách các công ty tại Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Kids World Vn

Thôn Sao Mai, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801518240

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tổng Hợp Xuân Tiến

Thôn Sao Mai, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801517712

Công Ty TNHH Tefeed

Thôn Ka Rái 2, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801513154

Công Ty TNHH MTV Trung Kiên Sun Highland

Thôn K Rái 2, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801496533

Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Sắt Thép Nam Sông Phú

Số 152 Thôn Ka Đê, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801494007

Công Ty TNHH Lan Hồ Điệp 5C

Thôn Ka Đơn, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801493853

Công Ty TNHH Nguyễn Văn Đông Lâm Đồng

Thôn Sao Mai, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801460858

Hợp Tác Xã Hoà Lạc

19 Thôn Hoà Lạc - Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801047312

Công Ty TNHH Nông Nghiệp G7 Việt Nam

Thôn Sao Mai - Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801178562

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Sơn

Thôn Ka Đê - Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800408904-001

Trường Tiểu Học Ka Đơn 1

Thôn Ka Đê - Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800467145

Trường Tiểu Học Ka Đơn 2

Thôn K'Răng Ngọ 2 - Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800467152

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Sơn

Thôn Lạc Nghĩa - Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800408904

UBND Xã Ka Đơn

UBND Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800187331

Công Ty Cổ Phần Nông Trại Dê Sữa Đà Lạt

Thôn Sao Mai - Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801294336