Danh sách các công ty tại Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giáo Dục Hello

Số 75, Thôn Nghĩa Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801515761

Công Ty TNHH M&e Hoàng Thịnh

Đường 412, Thôn Ta Ly 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801514983

Công Ty TNHH Tùng Khương Lâm Đồng

Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801514510

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Triển Phát Đạt

Số 371 đường Nam Hiệp, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801508323

Công Ty TNHH Hải Đào Đơn Dương

Thôn Nghĩa Hiệp 2, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801503815

Công Ty TNHH Trâm Quy

Thôn Nghĩa Hiệp 2, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801486630

Công Ty TNHH MTV Thuyên Phan

Xóm 1, Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801484672

Công Ty TNHH Sơn Laptop

Xóm 8, Thôn Nghĩa Hiệp 2, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801480597

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Đại Thịnh Ý

Thôn Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801480068

Công Ty TNHH Hưng Thịnh Land 68

Nghĩa Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801472878

Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyễn Phong Nđ

Xóm 7 Nghĩa Hiệp 2, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801472483

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Và Bất Động Sản Long Nguyên

341 Xóm 6 Nghĩa Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801450659

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Cơ Khí Đông Nam

Xóm 5 Nam Hiệp 1, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801450578

Công Ty TNHH Xây Dựng Nhà Đẹp Lâm Đồng

Số 144, thôn Nam Hiệp, Xã Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801447092

Doanh Nghiệp TN Phong Hằng

Số 278, thôn Nam Hiệp 1 - Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801020102

Doanh Nghiệp TN Ngọc Sang

Số 90, Nghĩa Hiệp - Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801030206

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hào Quang Sài Gòn

Thôn Nam Hiệp 1 - Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801056885

Trường Tiểu Học Ka Đô 2

Thôn Ka Đô Mới - Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800717099

Công Ty TNHH Xây Dựng 379 Lâm Đồng

Số 234 xóm 5 thôn Nghĩa Hiệp - Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801102274

Doanh Nghiệp Tư Nhân Súy Nhành

Thôn Nghĩa Hiệp 2 - Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801109537