Danh sách các công ty tại Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Công Ty TNHH Mady Food&farm

192 thôn Yên Khê Hạ, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801514581

Công Ty TNHH Kesi

189 xuân thượng, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801514133

Công Ty TNHH Xe Điện Hùng Phúc

Thôn Quỳnh Châu Đông, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801502603

Công Ty TNHH Lagim Dalat

Số nhà 03, thôn Yên Khê Hạ, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801498499

Công Ty TNHH Anh Khôi Lâm Đồng

Thôn Tân Lập, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801493719

Công Ty TNHH Mkt 319

Thôn Tân Lập, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801486045

Công Ty TNHH Nông Sản Sạch Đà Lạt Chiêu Kha

QL 27, Thôn Tân Lập, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801485299

Công Ty TNHH Đức Dũng Lâm Đồng

Thôn Hải Hưng, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801484714

Công Ty TNHH Nông Sản Rau Non Đàlạt

Số 178, Tổ 7, Xuân Thượng, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801377624

Công Ty TNHH Đơn Dương Food

148 thôn Xuân Thượng, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801481664

Công Ty TNHH Phương Anh Đơn Dương

Số 164, Thôn Hải Dương, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801477731

Công Ty TNHH K'oce

Số 192,Thôn Hải Dương, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801475131

Công Ty TNHH Gia Hân Window Lđ

Tân Lập, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801472349

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tỷ Người Dùng

Số 29 tổ 1, thôn Quỳnh Châu Đông, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801463009

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ngọc Quỳnh Lâm Đồng

Số 99 Thôn Tân Lập, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801441189

Công Ty TNHH Xây Dựng An Nhân Phú

98 Tân Lập - Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801045650

Công Ty TNHH Hà Hoàng Bảo Long

108 Thôn Hải Hưng - Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800669751

Công Ty TNHH Cánh Đồng Xanh

Thôn Quỳnh Châu - Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800589418

Công Ty TNHH Ngọc Yến Minh

55 Thôn Tân Lập - Xã Lạc Lâm - Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800567083

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Đăng An

Số 212B, tổ 6, thôn Yên Khê Hạ - Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

Mã số thuế: 5800532235