Danh sách các công ty tại Xã Cam Thịnh Tây - Thành Phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Trường Tiểu Học Cam Thịnh Tây 1

Thôn Sông Cạn - Xã Cam Thịnh Tây - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200884096

Trường Mầm non Cam Thịnh Tây

Xã Cam Thịnh Tây - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200884032

Cty TNHH Hải Thành

Km 49+500 Quốc lộ 27B, xã Cam thịnh tây - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200405508

UBND xã Cam Thịnh Tây

Xã Cam Thịnh Tây - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200283754

Đội thuế Cam Thịnh Tây

Cam Thịnh Tây - Xã Cam Thịnh Tây - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201659255