Danh sách các công ty tại Thị Trấn Ba Ngòi - Thành Phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Khu du lịch Núi Đất

225A QL1 thị trấn Ba Ngòi - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200378396-001

Cửa hàng Hải Tiến

100 QL1 Thị trấn Ba Ngòi - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200389486-001

DNTN Thạnh phong

34 Tỉnh lộ 9, Thị trấn Ba ngòi - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200277736