Danh sách các công ty tại Xã Cam Thịnh Đông - Thành Phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xây Dựng Trí An Phúc

Đường Quốc Lộ 1A, Thôn Hiệp Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201977586

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thọ Phát

Thôn Hòa Sơn, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201966009

Công Ty TNHH Thương Mại Đại Phú Kh

Thôn Hòa Sơn, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201965157

Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Cam Ranh

Thôn Hòn Quy, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201952528

Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Nguyên Cam Ranh

Quốc Lộ 27B, Hòa Sơn, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201944848

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Năng Lượng Khánh Hòa

Thôn Hòa Điểm, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201922932

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1-Trạm Nghiền Cam Ranh

Thôn Hòn Quy - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 0301446422-017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Du Long

Thôn Hiệp Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201333567

Công Ty TNHH Việt Khánh Lâm

Thôn Mỹ Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201364893

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Bảo

Thôn Mỹ Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200846894

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Trần Gia

thôn Hòa Sơn - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200777249

Trường Tiểu Học Cam Thịnh Đông

QL1 - Hoà Diêm - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200873880

Trường Tiểu Học Cam Thịnh 1

Thôn Mỹ Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200883991

Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam

thôn Hoà Diêm và thôn Hiệp Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201440015

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Thông Thuận Cam Ranh

Thôn Mỹ Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200744821

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Ngọc Doanh

Quốc lộ 1, thôn Hòa Sơn - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200744388

Công Ty TNHH Thiên Phát (nộp tiền thuê đất)

núi Dốc Sạn, thôn Hòa Diêm 2 - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200499739-002

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Nghị (nộp tiền thuê đất)

Quốc lộ 1A, thôn Hiệp Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200431265-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quyên

Thôn Hòn Quy - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200724977

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tân Gia Phú

Quốc lộ 1, Hòa Sơn - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201087061