Danh sách các công ty tại Xã Cam Thịnh Đông - Thành Phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thọ Phát

Thôn Hòa Sơn, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201966009

Công Ty TNHH Thương Mại Đại Phú Kh

Thôn Hòa Sơn, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201965157

Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Cam Ranh

Thôn Hòn Quy, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201952528

Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Nguyên Cam Ranh

Quốc Lộ 27B, Hòa Sơn, Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201944848

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Năng Lượng Khánh Hòa

Thôn Hòa Điểm, Xã Cam Thịnh Đông, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201922932

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 1-Trạm Nghiền Cam Ranh

Thôn Hòn Quy - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 0301446422-017

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Du Lịch Du Long

Thôn Hiệp Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201333567

Công Ty TNHH Việt Khánh Lâm

Thôn Mỹ Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201364893

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Bảo

Thôn Mỹ Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200846894

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Trần Gia

thôn Hòa Sơn - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200777249

Trường Tiểu Học Cam Thịnh Đông

QL1 - Hoà Diêm - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200873880

Trường Tiểu Học Cam Thịnh 1

Thôn Mỹ Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200883991

Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam

thôn Hoà Diêm và thôn Hiệp Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201440015

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Thông Thuận Cam Ranh

Thôn Mỹ Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200744821

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Ngọc Doanh

Quốc lộ 1, thôn Hòa Sơn - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200744388

Công Ty TNHH Thiên Phát (nộp tiền thuê đất)

núi Dốc Sạn, thôn Hòa Diêm 2 - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200499739-002

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Nghị (nộp tiền thuê đất)

Quốc lộ 1A, thôn Hiệp Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200431265-001

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Quyên

Thôn Hòn Quy - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200724977

Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Tân Gia Phú

Quốc lộ 1, Hòa Sơn - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201087061

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khoáng Sản Bắc Trung Nam

thôn Hiệp Thanh - Xã Cam Thịnh Đông - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200695028