Danh sách các công ty tại Xã Cam Bình - Thành Phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Mtv Confitech Nha Trang

Thôn Bình Ba Đông, Xã Cam Bình, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201903351

Trường Tiểu Học Cam Bình

Thôn Bình Ba - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200874475

Trường Mầm non Cam Bình

Thôn Bình Ba - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200874517

Trường THCS Nguyễn Trung Trực

Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200664083

Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái Bình Ba

Thôn Bình Ba - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201146711

Công Ty TNHH Sài Gòn Phố Cam Ranh

01 Bãi Nồm, thôn Bình Ba Tây - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201614102

Chi Nhánh Bình Ba - Công Ty TNHH Đầu Tư-Du Lịch An Phú

thôn Bình Ba Tây - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201278940-001

Công Ty TNHH Đất Việt Cam Ranh

01 Bãi Nôm, Bình Ba Tây - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201622569

Công Ty TNHH Nhà Nghỉ Ngọc Tâm

Bình An - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201623869

UBND xã Cam Bình

Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200283578

Công Ty TNHH Du Lịch Sinh Thái Bình Ba (nộp tiền đất)

Thôn Bình Ba - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201146711-001

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Bình Ba

Bình Ba - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201660194

Công Ty TNHH Long Hương Bình Ba

Thôn Bình Ba Tây - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201662628

Công Ty TNHH Tmdv Du Lịch Bình Hưng

Thôn Bình Hưng - Xã Cam Bình - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201684981