Danh sách các công ty tại Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Thượng An Gia

Thôn Xuân Nam, Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201963953

Công Ty Cổ Phần Ecopark Đức Nhân Tâm

Thôn Xuân Tây, Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201958417

Công Ty TNHH Kabec

Thôn Xuân Tây, Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201903136

Công Ty TNHH Nhân Cường Tín

Thôn Xuân Đông - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201363120

Công Ty TNHH Việt Tây

Thôn Xuân Đông - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200776076

Trưường THCS Đinh Bộ Lĩnh

Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201076630

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đoan

thôn Xuân Đông - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200698519

Công Ty TNHH Chăn Nuôi Nhật Minh

thôn Xuân Tây - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201158964

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhân Tâm

xóm Nam thôn Xuân Đông - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200154269

DNTN Nhật Hòa

Tổ 2 thôn Xuân Đông - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201184957

Công Ty TNHH Mtv Kim Yến Diên Khánh

thôn Xuân Đông - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201561933

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Yến Diên Xuân

Thôn Xuân Đông - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201563987

Doanh Nghiệp Tư Nhân Diên Xuân

Thôn Xuân Đông - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200498132

UBND xã Diên Xuân

xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200284444

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đá Granite Diên Khánh

Thôn Xuân Đông - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201661783

Công Ty TNHH St Thương Mại Sản Xuất Hưng Thịnh

Thôn Xuân Trung - Xã Diên Xuân - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201668387