Danh sách các công ty tại Xã Diên Thạnh - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tm Dv Sx Nsc

Thôn Phú Khánh Trung, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201967926

Công Ty TNHH Hyundai Nha Trang

39 Quốc Lộ 1A, Phú khánh Hạ, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201966802

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Ct2

QL 1A, Phú Khánh, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201966270

Công Ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng Sum House

thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201960430

Công Ty TNHH Thủy Nguyên Phát 47

Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201953634

Công Ty TNHH Xe Máy Ba Đình Nha Trang

Phú Khánh Trung, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201950880

Công Ty TNHH Tm Và Dv Quảng Cáo Lợi Phát

Đội 5 thôn Phú Khánh Hạ, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201949532

Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Thiết Bị Công Trình Kim Thuận

Thôn Trường Thạnh, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201945016

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Bình An Khánh Hòa

Thôn Phú Khánh Trung, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201944710

Công Ty TNHH Animeow

Quốc lộ 1A, thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201939125

Công Ty TNHH Vật Liệu Và Xây Dựng Xuân Lợi

Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201933363

Công Ty TNHH Tm & Dv Thủy Sản Thiên Long Vũ

Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201928525

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tài Phú

Thôn Diên Thạnh, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201924009

Công Ty TNHH Tm Tôn Thép Bình Minh

Thôn Trung, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201923559

Công Ty TNHH Xây Dựng Điện Và Thương Mại Thành Công Diên Khánh

Thôn Phú Khánh Trung , Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201920558

Công Ty TNHH Tư Vấn-thiết Kế Xây Dựng Gia Anh

Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201913737

Công Ty TNHH Khanh Food

Thôn Phú Khánh Thượng - Xã Diên Thạnh - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201376306

Công ty TNHH Một thành viên Cảnh quan Nam Phong

Thôn Trung, đội 6, Diên Thạnh - Xã Diên Thạnh - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200772723

Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng QT

đội 5, thôn Phú Khánh Hạ, Diên Thạnh - Xã Diên Thạnh - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200961569

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hoàng Thời

Diên Thạnh - Xã Diên Thạnh - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200744701