Danh sách các công ty tại Xã Diên An - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Tuấn Ngọc Foods Diên Khánh

Thôn Phú Ân Nam 4, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201968951

Công Ty TNHH Đức Anh Dk

Phú Ân Nam 1, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201966263

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Nguyễn Gia Nt

Đường Lầu Ông Huyện, Thôn Phú Ân Nam 2, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201965848

Công Ty TNHH Chăm Sóc Gia Đình Hippo Care

Đường Cây Duối, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201963456

Công Ty TNHH Dịch Vụ - Sản Xuất Thiên Tâm

Thôn Phú Ân Nam, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201960060

Công Ty TNHH Tm Dv Ly Home

số 25Đ đường 23 tháng 10, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959548

Công Ty TNHH Tm - Dv Quảng Cáo Nội Thất Phát Lộc

Thôn Phú Ân Nam 3, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201959114

Công Ty TNHH Cơ Khí Chế Tạo Máy Phú Thịnh

Thôn Phú Ân Nam 2, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201956674

Công Ty TNHH Sx Tm Ngọc Bích

Thôn Võ Kiện, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201954148

Công Ty TNHH Nt Quang Vinh

Đường rọc Cây Duối, thôn Phú Ân Nam, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201953874

Công Ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Công Nghiệp Miền Trung

Phú Ân Nam 1, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201952503

Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Kiều Gia Phát

Tổ 22, Thôn Võ Kiện, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201952408

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xây Dựng Thành Chung

Tổ 6 thôn Phú Ân Nam 4, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201952373

Công Ty TNHH Ba Chữ I

Thôn Phú Ân Nam, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201951443

Công Ty TNHH Tm Dv Ngân Quang

Thôn Phú Ân Nam 1, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201949370

Công Ty TNHH Nhà Sạch Nt

Tổ 40, thôn An Ninh, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201948761

Công Ty TNHH Vật Liệu Thép Hòa Phát

Thôn Phú An Nam 3, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201945062

Công Ty TNHH Xây Dựng & Dịch Vụ Mộc Kỳ Viên

Thôn Võ Kiện, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201944439

Công Ty TNHH An Nhiên Wedding & Event

Thôn Phú Ân Nam 4, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201936438

Công Ty TNHH Tv Xd Tín Phát Kh

Đường 16, thôn Phú Ân Nam 2, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201933980