Danh sách các công ty tại Xã Diên Phước - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Minh Tùng Dp

Thôn Phước Tuy, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201967387

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Nhà Đẹp Green Home

Số 11 Đường Thành Hồ 6A, Thôn Phước Tuy 1, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201963600

Công Ty TNHH Tm Quang Trang

129 Tỉnh Lộ 2, Thôn Phò Thiện, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201962847

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Khánh Linh

13 Hương Lộ 39, thôn Phò Thiện, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201951884

Công Ty TNHH Tmdv Trường Lộc Dk

Số nhà 14, Tỉnh Lộ 2, Thôn Phò Thiện, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201950961

Công Ty TNHH Vincosta

Đường Cầu Dĩ, Thôn An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201950224

Công Ty TNHH Tmdv Vũ Nhật Khang

Số 3 Hương lộ 39, Thôn Phò Thiện, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201950023

Công Ty TNHH Cảnh Quan Lệ Nguyên

Thôn Phò Thiện, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201944414

Công Ty TNHH Trang Trại T-Farm

182 Tỉnh Lộ 2, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201944421

Công Ty TNHH MTV Nha Trang Sky

25 Gò Mây, Phò Thiện, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201939816

Công Ty TNHH Tvtk & Xd Thiên Hoa

Số 3 Đường Thành Hồ 5, Thôn Phước Tuy 2, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201935378

Công Ty TNHH Pt Dịch Vụ Phúc Huy

Số 7, hương lộ 62, thôn An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201920413

Công Ty TNHH Tv Và Xd Thành Đạt

Số 21, đường Thành Hồ 10, Thôn Phước Tuy, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201920163

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Trang Trại Hữu Cơ Tiên Phong

11 An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201918485

Công Ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư Xây Dựng Htp

Phò Thiện, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201913310

Trung Tâm Giám Định Pháp Y Tâm Thần Khánh Hòa

Diên Phước - Xã Diên Phước - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201348595

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Giấy Nha Trang

thôn Phước Tuy - Xã Diên Phước - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201384032

DNTN Sản xuất Minh Quang

thôn Phò Thiện, Diên Phước - Xã Diên Phước - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4200866354

Công Ty TNHH Thương Mại Bằng Lăng Tím

Đội 4, thôn Phò Thiện - Xã Diên Phước - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201531939

Công Ty TNHH Du Lịch Cánh Đồng Xanh Nha Trang

Phước Tuy - Xã Diên Phước - Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa

Mã số thuế: 4201539303