Danh sách các công ty tại Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang

Ấp Mùa Xuân, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300344355

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Đức Phúc 1

Ấp Mỹ Thạnh, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300337904

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Đức Phúc 2

Ấp Mỹ Thạnh, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300337911

Công Ty Cổ Phần Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Đấu Thầu Tân An

Đường Nguyễn Thị Định, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300336530

Công Ty TNHH Xây Dựng Chí Đạt

238 Ấp Mùa Xuân, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Mã số thuế: 6300334163

Công Ty TNHH Ngọc Phú Thành

số 234 Quản lộ Phụng Hiệp, ấp Tân Phú B1 - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300149611

Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân

- Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 1800483319-001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kinh Doanh Xăng Dầu Cam Thủy- Cửa Hàng Cam Thủy 11

Số 19 ấp Mỹ Phú - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 1800545050-020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Lê Hà

số 177, ấp Tân Phú B2 - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300166790

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thọ

ấp Mỹ Hạnh, xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300050080

Đội Thuế Xã Tân Phước Hưng

xã Tân phước Hưng - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300214469

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tâm Vân Petro- Chi Nhánh Hậu Giang

Mỹ Phú - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 1801208530-004

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Dầu Khí Tâm Ngôn

ấp Mỹ Phú - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300222999

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hồng Quân 10

ấp Tân Thành - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 1800278768-002

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Gia Khang

Số 177, ấp Tân Phú B2 - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300230083

Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Tâm Vân

Mỹ Phú - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300231464

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng - Thương Mại Dịch Vụ Tùng Bách

ấp Mỹ Phú - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300124487

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Viễn Thông Abc

số 148, ấp Thành Viên - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300247270

Công Ty TNHH Lai Phương

ấp Mùa Xuân - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300249380

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Miền Nam

ấp Mùa Xuân - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang

Mã số thuế: 6300146755